Dette emnet er erstattet av IN2080 – Beregninger og kompleksitet.

Semesterside for INF2080 - Vår 2015

Søndag 31. mai arrangerer LogID-gruppen eksamensverksted for INF2080-studentene. Det blir servert pizza etter verkstedet. Mer info finner du i påmeldingsskjemaet.

26. mai 2015 11:42

En oversikt over lærebokpensum og ukeoppgaver er lagt ut under undervisningsmateriale. I tillegg til pensum i læreboken og ukeoppgavene regnes for pensum de obligatoriske oppgavene og alt som har blitt gjennomgått i forelesningene.

22. mai 2015 11:32

Pensum i kompleksitetsteori er kapittel 7, kapittel 8 og de to første seksjonene av kapittel 9 (Sipsers bok). Stoff som har vært forelest grundig er mer relevant med tanke på eksamen enn stoff som har vært forelest overfladisk. Ukeoppgaver og obligatoriske oppgaver gir også en gode pekepinn på hvordan man skal forberede seg til eksamen.

15. mai 2015 01:05