Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Emnets kjerne er en større programmeringsoppgave som studentene skal løse i små grupper.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt INF2100 kan du

  • skrive større programmer oppdelt i fornuftige moduler.
  • gjøre programmer mer oversiktlige ved å benytte objektorientering.
  • bruke avanserte Java-mekanismer.
  • forklare hvordan en kompilator fungerer.
  • lese, forstå og tilpasse programkode andre har skrevet.
  • finne og rette feil i egne og andres programmer

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav:

  • Matematikk R1 eller Matematikk (S1+S2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav.

Emnet forutsetter IN1010 – Objektorientert programmering/INF1010 – Objektorientert programmering (videreført) /INF101.

Overlappende emner

Undervisning

2 timer forelesning annenhver uke og 2 timer øvelse hver uke. Det kreves gjennomføring av obligatoriske oppgaver. Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver.

Eksamen

Godkjenning av obligatoriske oppgaver løst enkeltvis eller i grupper på to. Alle oppgavene må bestås. Studentene kan bli eksaminert i oppgavene. 

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Det er sterkt anbefalt å møte på første forelesning fordi det vil bli gitt viktig informasjon.

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Hver høst

Siste gang høst 2018, emnet erstattes av IN2030

Eksamen
Hver høst

Siste gang høst 2018

Undervisningsspråk
Norsk