Dette emnet er erstattet av IN2030 – Prosjektoppgave i programmering.