Dette emnet er erstattet av IN2030 – Prosjektoppgave i programmering.

Beskjeder

Publisert 9. des. 2005 00:25

Følgende tre grupper er plukket tilfeldig ut og vil få lov å fortelle gruppelærerne og meg om hvorledes de løste prosjektet: Trond Moum Gulbrandsen/Gard Haga Rimestad, Martin Sande/Ole Hustad og Terje Kvaløy/Rune Valle.

Publisert 28. nov. 2005 11:13

Som varslet i kursbeskrivelsen (og på forelesningene) vil 3-4 grupper bli plukket ut til samtale om hvorledes de har løst oppgaven. Denne samtalen vil finne sted mandag 19. desember og de aktuelle gruppene vil bli varslet ca 7. desember.

Publisert 14. okt. 2005 11:11

Testprogrammer

På ~inf2100/kode/ ligger det nå fire Minila-programmer (.min) med tilhørende eksempelinput (.in) og resultatfil (.out). Dette er ment som en hjelp til de som vil teste sin Minila-kompilator.

Publisert 31. aug. 2005 12:24

Grupper

Takket være aktiv og saklig innsats fra studentenes side er det nå besluttet å åpne onsdagsgruppen 103 mens gruppe 1 (som går samtidig med gruppe 2) nedlegges.

Alle studenter på gruppe 1 blir automatisk flyttet til gruppe 103. De som ønsker det, kan bytte gruppe på StudentWeb i dag og i morgen.

Uansett hvilken gruppe man er meldt på, kan man møte på den gruppen som passer best.