Dette emnet er erstattet av IN2030 – Prosjektoppgave i programmering.

Testprogrammer På ~inf2100/kode/ ligger det …

Testprogrammer

På ~inf2100/kode/ ligger det nå fire Minila-programmer (.min) med tilhørende eksempelinput (.in) og resultatfil (.out). Dette er ment som en hjelp til de som vil teste sin Minila-kompilator.

Publisert 14. okt. 2005 11:11 - Sist endret 9. des. 2005 00:31