Dette emnet er erstattet av IN2030 – Prosjektoppgave i programmering.

Som varslet i kursbeskrivelsen (og …

Som varslet i kursbeskrivelsen (og på forelesningene) vil 3-4 grupper bli plukket ut til samtale om hvorledes de har løst oppgaven. Denne samtalen vil finne sted mandag 19. desember og de aktuelle gruppene vil bli varslet ca 7. desember.

Publisert 28. nov. 2005 11:13 - Sist endret 9. des. 2005 00:31