Dette emnet er erstattet av IN2010 – Algoritmer og datastrukturer.