Dette emnet er erstattet av IN2010 – Algoritmer og datastrukturer.

Pensum/læringskrav

Lærebok

Mark Allen Weiss: Data Structures And Problem Solving Using Java (3. utgave), ISBN: 9780321312556

NB Pensumboka er delvis valgt fordi den er pensumbok i INF1010, slik at dere ikke trenger å kjøpe ny lærebok. Vi har brukt en annen bok av Mark Allen Weiss tidligere i dette kurset, den heter: Data Structures and Algorithm Analysis in Java, ISBN: 9780321373199. Hvis du har/skaffer et eksemplar av denne boka trenger du ikke å kjøpe pensumboka, siden overlappet mellom disse bøkene er stort. Hvis du ikke har noen av bøkene fra før, så anbefales sistnevnte bok da denne er litt mer detaljert.

Pensumliste

Algoritmer og datastrukturer gjennomgått på forelesning samt obligatoriske/uke oppgaver er det som definerer pensum.

Foilene og annet materiale utdelt i forbindelse med forelesningene er pensum.

Se forelesningsplan for relevante kapitler i læreboka.

Publisert 9. apr. 2010 09:48 - Sist endret 5. aug. 2010 14:57