Dette emnet er erstattet av IN2010 – Algoritmer og datastrukturer.

Undervisningsplan

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
23.08.2010Rudi Schlatte  Store aud., IFI  Introduksjon. Binærtrær og kompleksitet klasser  M.A.W Kapittel: 5, 18, og 19.1. slides: as shown

Ukeoppgaver 1 (in English)

Løsningsforslag 

30.08.2010Rudi Schlatte  Store aud., IFI  Søketrær (rød-svart trær, B-trær, collections/iterator)  M.A.W Kapittel: 19.3, 19.5, 19.8 slides

Ukeoppgaver 2 (in English)

Løsningsforslag 

06.09.2010Bjarne Holen  Store aud., IFI   Maps og hashing  M.A.W Kapittel: 20

slides: as shown or 4 on 1

Ukeoppgaver 3 and in English

Main.java

Løsningsforslag  

13.09.2010Rudi Schlatte  Store aud., IFI   Kombinatorisk søk  Pensum: Krogdahl og Maus inf1010 kompendium

slides as shown

Ukeoppgaver 4 (in English)Løsningsforslag  

20.09.2010Bjarne Holen  Store aud., IFI   Prioritetskø og heap  M.A.W Kapittel: 21

slides: as shown or 4 on 1

Ukeoppgaver 5 and in English

Løsningsforslag  

27.09.2010Bjarne Holen  Store aud., IFI   Grafer I  M.A.W Kapittel: 14

slides: as shown or 4 on 1

Ukeoppgaver 6 and in English

Løsningsforslag 

01.10.2010    Obligatorisk oppgave 1  Oblig1

ordbok (utf-8)

ordbok (latin1)

Bruk den ordlisten som passer tegnoppsettet på maskinen du jobber.

Innlevering

Godkjent-liste

 

04.10.2010Rudi Schlatte  Store aud., IFI   Grafer II  M.A.W Kapittel 14 (Dijkstra, greedy, Prim, Kruskal, depth-first)

slides as shown

Ukeoppgaver 7 (in English)  

11.10.2010Arne Maus  Store aud., IFI   Sortering I  M.A.W Kapittel: 8

Sortering-sekvensielle algoritmer 1 perSide "eller 4 perSide 

Ukeoppgaver

SortProg.java 

18.10.2009Arne Maus  Store aud., IFI   Parallell sortering  Sortering II - 2 parallelle algoritmer, 1 perSide " eller: 4 perSide

Java-kode for parallell Quicksort og parallell VestreRadix 

25.10.2010Bjarne Holen  Store aud., IFI   Disjunkte mengder  M.A.W Kapittel: 24

slides: as shown or 4 on 1

Ukeoppgaver 10 and in EnglishLøsningsforslag 

01.11.2010Bjarne Holen  Store aud., IFI   Tekstalgoritmer I  Boyer Moore original article

Why GNU grep is fast

slides:

as shown or 4 on 1 

08.11.2010Rudi Schlatte  Store aud., IFI   Tekstalgoritmer II  M.A.W Kapittel: 12

slides as shown 4 on 1

Ukeoppgaver 12

Løsningsforslag 

12.11.2010    Obligatorisk oppgave 2  Oblig2

Innlevering

Godkjent-liste

 

15.11.2010Bjarne Holen  Store aud., IFI   Gjennomgang av eksamensoppgaver  Eksamensoppgaver 2008 (eng)

Eksamensoppgaver 2008 (no)

slides: as shown or 4 on 1 

22.11.2010Bjarne Holen  Store aud., IFI   Gjennomgang av eksamensoppgaver  Eksamensoppgaver 2009 (eng)

Eksamensoppgaver 2009 (no)

slides: as shown or 4 on 1 

29.11.2010Bjarne Holen   Store aud., IFI  Eksamensforberedelse,Q/A, oppsummering  slides: as shown or 4 on 1

 

Publisert 3. aug. 2010 11:10 - Sist endret 29. nov. 2010 10:45