Dette emnet er erstattet av IN2010 – Algoritmer og datastrukturer.

Semesterside for INF2220 - Høst 2011

We put further hints for some of the exercises on the net (for exercise 05 and 08, there are no hints).

Martin

29. nov. 2012 15:21

Noen flere løsningsforslag på tidligere eksamensoppgaver er lagt ut - se undervisningsplanen.

8. des. 2011 20:28