Dette emnet er erstattet av IN2010 – Algoritmer og datastrukturer.

Undervisningsplan

Foreløpig undervisningsplan. Endringer kan forekomme!

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
26.08.2011Ragnhild Kobro Runde  Simula, OJD  Introduksjon. Binærtrær og kompleksitetsklasser.  MAW kapittel 2, 4.1-4.3, 4.6

Lysark

Ukeoppgaver med løsningsforslag 

02.09.2011      Ingen forelesning 2/9 på grunn av åpningen av Ole-Johan Dahls hus og 200-års jubileet til Universitetet i Oslo. 
04.09.2011    Obligatorisk oppgave 1  Oblig1

telefonkatalogen 

09.09.2011Ragnhild Kobro Runde  Simula, OJD  Søketrær (rød-svarte trær, B-trær)  MAW kapittel 12.2, 4.7

Lysark

Ukeoppgaver med løsningsforslag 

16.09.2011Ragnhild Kobro Runde  Simula, OJD  Map og hashing  MAW kapittel 3.1, 4.8, 5

Lysark

Ukeoppgaver med løsningsforslag 

22.09.2011    Innlevering obligatorisk oppgave 1   
23.09.2011Ingrid Chieh Yu   Simula, OJD  Prioritetskø og heap  MAW kapittel 6, 7.5.

Handout or as shown

Ukeoppgaver med løsningsforslag 

30.09.2011Ingrid Chieh Yu  Simula, OJD  Grafer 1  MAW kapittel 9.1, 9.2 og 9.3.1.

Lysark

Ukeoppgaver med løsningsforslag 

05.10.2011    Obligatorisk oppgave 2   Oblig2

buildhouse1

buildhouse2

buildrail 

07.10.2011Ingrid Chieh Yu   Simula, OJD  Grafer 2 (Dijkstra, greedy, Prim, Kruskal, depth-first)  MAW kapittel 9.3, 9.5, 9.6 – 9.6.2 og 10.3.4

Lysark(ps) Lysark(pdf) or as shown

Ukeoppgaver med løsningsforslag 

14.10.2011Ragnhild Kobro Runde  Simula, OJD  Kombinatorisk søk  Pensum: Kompendium skrevet av Stein Krogdahl og Arne Maus.

Lysark

Ukeoppgaver 

20.10.2011    Innlevering obligatorisk oppgave 2   
21.10.2011Ragnhild Kobro Runde  Simula, OJD  Disjunkte mengder. NP-kompletthet.  MAW kapittel 8.1-8.5, 9.7

Lysark

Ukeoppgaver (revised)

source code for exercise 9

løsningsforslag 

25.10.2011    Obligatorisk oppgave 3  Oblig3

configuration (revised)

data 

28.10.2011Ingrid Chieh Yu   Simula, OJD  Tekstalgoritmer 1  Handout or as shown

Boyer Moore original article

Textalgorithms

Ukeoppgaver med løsningsforslag 

04.11.2011Ingrid Chieh Yu   Simula, OJD  Tekstalgoritmer 2  Handout or as shown

Ukeoppgaver med løsningsforslag 

11.11.2011Arne Maus  Simula, OJD    Avlyst på grunn av sykdom 
15.11.2011    Innlevering obligatorisk oppgave 3   
18.11.2011Arne Maus  Simula, OJD  Sortering og parallell sortering  Holdes idag av Arne

Lysark-parallell

Lysark-kap8

Ukeoppgaver med løsningsforslag

SortProg.java 

25.11.2011Ragnhild Kobro Runde  Simula, OJD  Gjennomgang av eksamensoppgaver  Eksamen høsten 2009

Ukeoppgaver: Eksamen høsten 2007 

23.11.2011      Eksamen høsten 2010

Eksamen høsten 2009

 løsning 2009

Eksamen høsten 2008

løsning 2008

Eksamen høsten 2007

løsning 2007 

02.12.2011Ragnhild Kobro Runde  Simula, OJD  Gjennomgang av eksamensoppgaver, generelle eksamenstips  Eksamen høsten 2008 
Publisert 30. mai 2011 14:16 - Sist endret 7. des. 2011 13:59