Web-basert klikkere på siste forelesning.

På den siste forelesningen kommer vi til å bruke web-basert klikkere. Husk å koble til trådløst nettverk før forelesningen starter!

Publisert 25. nov. 2013 11:18