Pensum/læringskrav

Lærebok

Mark Allen Weiss: Data Structures and Algorithm Analysis in Java, ISBN: 0-321-37319-7.

Pensumliste

Fra læreboken:

  • Kapittel 1-3.
  • Kapittel 4.1-4.4, 4.6-4.8
  • Kapittel 5
  • Kapittel 6
  • Kapittel 7.1-7.9
  • Kapittel 9.1-9.3, 9.5-9.7
  • Kapittel 10.1.2, 10.3.4

 

I tillegg:

 

Samt algoritmer og datastrukturer behandlet på forelesning og i ukeoppgaver/obligatoriske oppgaver.

Publisert 1. nov. 2013 10:47