Dette emnet er erstattet av IN2010 – Algoritmer og datastrukturer.

Hjelpmidler på eksamen

Legg merke til følgende endring angående eksamen:

Hjelpemidler

Alle trykte og skrevne hjelpemidler tillatt.

http://www.uio.no/studier/emner/matnat/ifi/INF2220/

Publisert 11. des. 2015 14:00