Dette emnet er erstattet av IN2010 – Algoritmer og datastrukturer.

Semesterside for INF2220 - Høst 2017

Eksamenssettet skal besvares digitalt, med unntak av noen enkeltoppgaver skal besvares med penn og papir. Se instruksjonsvideo:

http://www.uio.no/studier/eksamen/inspera-opplering/video/digital-haandtegning-instruksjon-student .

 

Arkene du bruker til å besvare penn- og papiroppgavene, er spesialtilpassede "skisseark" som blir delt ut i eksamenslokalet. Du leverer inn skissearkene på vanlig måte etter endt eksamen. Arkene blir deretter skannet av eksamensvaktene og lastet opp til din digitale besvarelse. Det er derfor viktig at du fyller ut skissearkene på riktig måte. Skissearkene må fylles ut med blå eller sort kulepenn (ta med dette selv). Det er ikke anledning til å bruke blyant eller penn med ann...

22. nov. 2017 14:51

Mandag, 27.11, blir det holdt en orakeltime i INF2220. Her vil flere av gruppelærerne være tilgjengelige for å svare på spørsmål og å hjelpe med oppgaver. 

Dette vil være en fin anledning til å spørre om tidligere eksamensoppgaver, ukesoppgaver eller ting dere føler dere ikke har helt kontroll på. Timen vil foregå i Limbo mellom 12 og 16.

Torsdag, 30.11, blir det en plenumsregning av fjorårets eksamen (årets prøveeksamen) i Simula 12.15 - 14.00. Siden vi skal gjennom en 4timers eksamen på 2 timer må vi holde et godt tempo. Dere får derfor mer ut av timen om dere kommer forberedt og har sett på oppgavene i forkant. 

Lykke til med siste innspurt mot eksamen!

22. nov. 2017 11:29

Seminartimen for gruppe 6 som egentlig skulle vært 21.11, kl 14.15-16.00 er dessverre avlyst på grunn av sykdom.

21. nov. 2017 13:05

Basert på innkomne ønsker, er planen for torsdagens forelesning som følger:

 • Enkel O-notasjon.
  Oppgave 2a Eksamen 2011
  Oppgave 1a Eksamen 2015
 • B-trær.
  Oppgave 6a+b Eksamen 2012
 • Grafer (topologisk sortering, spenntrær).
  Oppgave 5a Eksamen 2010
  Oppgave 5b.1 Eksamen 2011
 • Heap.
  Oppgave 1 Eksamen 2011
 • Rød-svarte trær
  Oppgave 3 Eksamen 2011
 • Mer O-notasjon.
  Oppgave 1 Eksamen 2014
  Oppgave 1a Eksamen 2013
 • Mer om grafer (bikonnektivitet, SCC)
  Oppgave 1b Eksamen 2012
  Oppgave 3a Eksamen 2014
  Oppgave 3a Eksamen 2013
 • Venstreorientert heap

Fokus vil være på forståelse av algoritmene, ikke koding. Vi tar så mye vi rekker, med rom for spørsmål og omrokkeringer underveis.

Merk at det IKKE vil bli gjort opptak av denne forelesningen.

21. nov. 2017 12:10

Eksamensoppgaven fra 2016 er konvertert til Inspera og lagt ut som en testeksamen. Oppgavesettet er tilgjengelig ut november. Dere skal alle ha fått en mail om dette.

Gruppelærerne kommer til å gjennomgå denne oppgaven i forelesningstiden torsdag 30. november.

17. nov. 2017 12:13

På forelesningen 23/11 blir det ikke noe nytt stoff, men repetisjon av utvalgte deler av pensum. Har du konkrete spørsmål/ønsker? Send dem til Ragnhild senest torsdag 16/11, så vil så mye som mulig bli tatt hensyn til i forberedelsene av forelesningen. Jo mer konkrete spørsmål, jo bedre for både deg og meg.

9. nov. 2017 14:11

Termstuetimen fredag 27.10, kl 12.15 - 14.00 på Modula (gruppe 4) er dessverre avlyst. Studenter kan møte opp på andre termtimer. Neste uke vil timen gå som normalt igjen.

26. okt. 2017 12:55

Da Oblig3 først ble lagt ut, var innlevingsfristen satt til 25. okt. og det ble skrevet på den første versjonen som ble lagt ut. Senere ble det endret til 24.okt, men for at det ikke skal finnes ulike versjoner med ulik levringsfrist, er innlevingsfristen satt til 25. okt for alle. Beklager dette.

24. okt. 2017 05:17