Dette emnet er erstattet av IN2020 – Metoder i interaksjonsdesign .

Presentations

Av Espen Ulven Berntsen, Arnt-Christian Rist Isaksen, Eirik Lillejordet og Håkon Andreas Vegge Antonsen

Prosjektet går ut på å utvikle et interaktivt konsept til en installasjon på Kulturhistorisk Museums utsilling "Ta Det Personlig" som skal settes opp i 2015. Museet ønsker med utstillingen å vise hvilken betydning personlig utsmykning har hatt for mennesker historisk, og i dag. Vårt konsept ønsker å la publikum vise frem sine smykker, tatoveringer og andre ting de bruker for å uttrykke seg, og fortelle hvorfor det er spesielt for dem.

INF2260 • Høst 2013 • Museum • Personlig Utsmykning

Av Y-TEK: Yaron Okun, Trine Harfallet, Egle Skrebeliene, og Kristoffer Holm.

BookMotion er et verktøy for å synliggjøre e-bøker, og benytter seg av Leap Motion teknologi. Ved å bruke gester kan du interagere med bøkene, og til og med sende dem til deg selv.

INF2260 • Høst 2013 • BookMotion • Y-TEK • E-bøker

Av Kirsten Augusta Fougner Dahl,Kristin Brænden, Roar Hoksnes Eriksen og Nicolai August Hagen

En aktivitetsrunde for barn på Ahus som skal bidra til at barna har et morsomt og lærerikt aktivitetstilbud mens de er på sykehuset. Samtidig skal det også gjøre barna kjent med barneavdelingen. 

INF2260 • Høst 2013 • Brahus • Akershus universitetssykehus

Av Magne Paulsen, Espen Andreassen og Olga Skachkova 

 

colourMix er ment å simulere det at man “heller” farger fra en kopp opp i en beholder, for å deretter blande fargene sammen til en ny. Den simulerer hvilke sekundærfarger man får når man blander de tre primærfargene rød, blå eller gul.

INF2260 • Høst 2013 • colourMix • Oslo Barnemuseum

av Martin Storm Jensen, Mats Klevar Holm, Sebastian Jara og Tony Mathiessen

Prosjektet bygger på fremtidens klasserom og skal stilles ut på Oslo Skolemuseum. Læring i klasserommet forandres med tiden. En ting som derimot består er tavlen og skolepulten. I dag blir digitale verktøy en større og større del av skolehverdagen, men det er gjerne på elevenes premisser, og lærerne står på utsiden av denne utviklingen. Elevene mister fokus på undervisningen til fordel for distraksjoner som Angry Birds og Snapchat. Vår prototype skal bringe fokus tilbake på det som er viktig i skolen: engasjerende læring på nye og innovative måter. 

INF2260 • Høst 2013 • Oslo Skolemuseum • Desk2

Av Mikel von Krogh, Magnus Smogeli og Mats Øverland 

Frokostspillet lærer unge og eldre om sunn og usunn mat på en intuitiv måte. Spillet er i form av en fysisk installasjon på Inspiria Science Center som brukere kan skanne inn plastmatvarer, og det er om å gjøre å sette sammen den sunneste frokosten.

INF2260 • Høst 2013 • Frokostspillet • Inspiria Science Center

Av Simen Røste Odden, Mathias Rove, Karoline Helene Stark og Martine Bjerke Wines

The Fun Key to Certification!

 

Funkey er et interaktivt spill som skal bidra til å gjøre uinspirerende sertifiseringstester av helse, miljø og sikkerhet - til en bedre opplevelse!

Av Tina Renate Vedal, Rebecca Louise Clements, Abdimaalik Abdirhmaan, Suzanne Sannes og Haris Ali

 

Utvikling av ny velferdsteknologi ved Kampen Omsorg+

Home Care Expected er et varslingssystem som gir eldre brukere av hjemmetjenesten beskjed i forkant av et besøk fra ansatte. Gjennom varslingssystemet ønsker vi å bidra til økt trygghet og forutsigbarhet relatert til hjemmebaserte omsorgstjenester.

INF2260 • Høst 2013 • Home Care Expected • Kampen Omsorg+

Av Håkon L'orange, Simon Oliver Ommundsen, Caroline Vegge og Magnus Li

Kraftkampen er et mobilt lagspill for ungdomskoleelever. Målet er å hjelpe vanndråpen Walter til toppen av et pumpekraftverk, slik at han kan bli til fornybar energi.

INF2260 • Høst 2013 • Kraftkampen • Inspiria Science Center

Helene Isaksen, Marit Kilde Mjelva, Sarah Hilt, Mari Iversen

 

Akershus Universitetssykehus ønsket et produkt tilpasset pasientene ved barne- og ungdomsavdelingen ved sykehuset. Hensikten med dette produktet skulle være å gjøre barn og unges opphold på sykehuset mer interessant og spennende. Med fokus på universell utforming mener vi at vi har kommet frem til en prortotypen som vi håper og tror infrir disse kravene.

Det er med stolthet vi nå presenterer spillmaskinen Leapuro

IN2260 • Høst 2013 • Interaksjonsdesign • Akershus Universitetssykehus

By Yushan Pan, Carl-Erik Kopseng and Monan Yao

For the users of MASTER, an emergency response system that is part of the BRIDGE project, the lack of relevant information directly viewable in the user interface posed a problem. Our work has looked into how we can alleviate this problem by enriching icons with the attributes our target users find the most relevant.

INF4060 • Høst 2013 • Icon Enrichment • Emergency Response • SINTEF

Av Johanne Oskarsen, Karoline Osnes, Vegard Engen og Lasse Brenden.

Vi har utviklet en inspirasjonsside på nettsiden til Telespinn. Her kan kundene bli inspirert til å strikke og å kjøpe garn gjennom fine bilder, tips og nyheter. Kundene kan både legge ut og se på andres oppskrifter, samt kommentere på hverandres og Telespinns produkter. 

__

INF2260 • Høst 2013 • Inspirasjonsside • Sosial plattform • Mohair • Telespinn

Av Johnny Huynh, Madelene Østbye, Trine Lorentsen og Christopher Neumann Ruud

Vi ønsker å utvikle en ny måte å lære temaer innenfor kunst og håndverk for mellomtrinnet. Brukerne skal kunne få praktisk erfaring istedenfor teori, ved hjelp av ny teknologi og hjelpemidler. I den anledning ønsker vi å utvikle et tegneprogram som skal prosjekteres på et lerret. Tegneprogrammet skal kontrolleres ved hjelp av en leap motion kontroller og en digital fargepalett.

INF2260 • Høst 2013 • IRIS • Oslo skolemuseum

Nora Aasen, Sabina Zytniewska, Zaiem Mahmood og Ahmad Reza Andi

Vi har fått i oppdrag av Schlumberer å utvikle en brukerplattform, som vil tjene som et supplerende hjelpe verktøy i forhold til deres eksisterende software program. Dette hjelpe verktøyet skal i utgangspunktet redusere gapet mellom erfarne og mindre erfarne brukere av software programmet.

Vi ønsker å designe en brukerplattform som vil bidra til mer effektivt arbeid og mer bruk av programmets eksisterende funksjoner. Vi ønsker å utvikle en modul som vil bidra til en rask, enkel og brukervennlig håndtering av den aktuelle programvaren.

INF2260 • Høst 2013 • Emneord • Enda et emneord

Av Espen Johnsson, Magnus Ofstad og Sarujanthan Subaschandran

 

Gruppen har sett nærmere på innføring av DAB-radio i Norge, og de problemer eldre brukere har med denne teknologien. Målet for gruppen er å lage en DAB med et grensesnitt som er enklere for eldre. Gruppen jobber under forutsetningen av at eldre kan ha varierende grad av motoriske, sensoriske og kognitive svekkelser.

INF2260 • Høst 2013 • PiRadio • Kampen Omsorg+

Av Halvor Bjørn (halvb), Kjell Olav Dale (kodale), Simen Fjeld-Olsen(simenfj), Sean Christian Dutch (seancd)

Studenter sliter ofte med å navigere på biblioteket og finne relevante bøker for bachelor- og masteroppgavene sine. RFID appen laget for Realfagsbiblioteket lar brukeren scanne bøker, finne relevant informasjon og relevante bøker.

INF2260 • Høst 2013 • Realfagsbiblioteket • RFID

Av Audun Hokholt, Benjamin Thomas, Eirik Ødegaard og Harisan Uthayakumaran 

Vi vil bygge en bro mellom det virkelige og det virtuelle! Med Skannomatøren introduserer vi barna for en verden av 3d-figurer. Lag din egen figur og se den bli forvandlet til en 3d-modell.

INF2260 • Høst 2013 • Skannomatøren • Play Power • Children's Museum

Av Petter Hoel, Martin Holt Juliussen og Tobias Messenbrink

Vi har laget en prototype av en mobilvennlig, responsiv nettbutikk for Telespinn.

Telespinn jobber med bevaring av kulturlandskapet igjennom en bærekraftig produksjon samt salg av garn og relaterte produkter. Spinneriet ligger i Telemark og er eneste garnprodusent som har hele produksjonsprosessen i Norge.

INF2260 • Høst 2013 • Responsive nettsider • Mobil e-handel • Telespinn

Av Ida Lothe, Isabel Hogeus, Lisa Korgh og Ronja Knudtsen

Ved bruk av laserpenn kan man aktivere utstillingsobjektene i noe som en gang så ut som et veldig umoderne og kjedelig museum.

INF2260 • Høst 2013 • Laserpennteknologi • Ta det personlig

Av Bjørn Anders Reutz, Jørgen Valen, Peter Havgar og Thomas Schwitalla.

MASTER - En vs flerbrukssituasjon på Microsoft PixelSense.

Vi har undersøkt redskaper som kan være i bruk under situasjoner som involverer bruk av PixelSense med innsatsleder fra Brannetat, Politi og Sykehus.

I løp av prosjektet har vi kommet frem til at bruk av det gamle redskapet: Pennen, kan være et godt redskap, både med tanke på unik identifikasjon av brukerene, og med tanke på interaksjon med et ellers ganske teknisk avansert system som PixelSense.

I nært samarbeid med SINTEF har vi lagt frem en rapport på hvordan dette utartet seg, samt resultatene vi fikk fra vår iterative prosess.

INF2260 • Høst 2013 • U.S.I.R • SINTEF