Dette emnet er erstattet av IN2020 – Metoder i interaksjonsdesign .

Asbjørnsen & MoCH

Av Espen Ulven Berntsen, Arnt-Christian Rist Isaksen, Eirik Lillejordet og Håkon Andreas Vegge Antonsen

Prosjektet går ut på å utvikle et interaktivt konsept til en installasjon på Kulturhistorisk Museums utsilling "Ta Det Personlig" som skal settes opp i 2015. Museet ønsker med utstillingen å vise hvilken betydning personlig utsmykning har hatt for mennesker historisk, og i dag. Vårt konsept ønsker å la publikum vise frem sine smykker, tatoveringer og andre ting de bruker for å uttrykke seg, og fortelle hvorfor det er spesielt for dem.

INF2260 • Høst 2013 • Museum • Personlig Utsmykning

Målet med prosjektet

Målet er å la brukere ta del i utstillingen på Kulturhistorisk Museum, ved å dele sine personlige historier om sine smykker, tatoveringer, sverd, eller andre ting de bruker for å uttrykke seg.

 

Publisert 29. nov. 2013 17:01 - Sist endret 29. nov. 2013 17:38