Dette emnet er erstattet av IN2020 – Metoder i interaksjonsdesign .

BookMotion

Av Y-TEK: Yaron Okun, Trine Harfallet, Egle Skrebeliene, og Kristoffer Holm.

BookMotion er et verktøy for å synliggjøre e-bøker, og benytter seg av Leap Motion teknologi. Ved å bruke gester kan du interagere med bøkene, og til og med sende dem til deg selv.

INF2260 • Høst 2013 • BookMotion • Y-TEK • E-bøker

 

 

Publisert 29. nov. 2013 17:01 - Sist endret 29. nov. 2013 18:15