Dette emnet er erstattet av IN2020 – Metoder i interaksjonsdesign .

Desk2

av Martin Storm Jensen, Mats Klevar Holm, Sebastian Jara og Tony Mathiessen

Prosjektet bygger på fremtidens klasserom og skal stilles ut på Oslo Skolemuseum. Læring i klasserommet forandres med tiden. En ting som derimot består er tavlen og skolepulten. I dag blir digitale verktøy en større og større del av skolehverdagen, men det er gjerne på elevenes premisser, og lærerne står på utsiden av denne utviklingen. Elevene mister fokus på undervisningen til fordel for distraksjoner som Angry Birds og Snapchat. Vår prototype skal bringe fokus tilbake på det som er viktig i skolen: engasjerende læring på nye og innovative måter. 

INF2260 • Høst 2013 • Oslo Skolemuseum • Desk2

Fokus på læring

Vår prototype har et todelt mål: den skal fungere både som en utstilling og som en visjon av fremtidens klasserom. Dagens teknologi i klasserommene kontrolleres i stor grad av elevene, og man ser at uten streng kontroll blir elevene utsatt for distraksjoner som ikke relateres til fagene. Vår prototype skal forene elev, lærer og pensum i teknologien, og samtidig bidra til fokus på undervisningen. 

Bærekraftig design

Vi har et håp om at fremtidens designere ikke bare tenker nytt, men også vet å ta vare på det som allerede er laget. I vårt materialvalg har vi derfor lagt vekt på bærekraftig design, hvor vi har brukt en original skolepult fra 1950-tallet som vi har pusset opp. Fremtiden er ikke bare teknologisk; tradisjonelle aktiviteter som tegning, maling og skriving vil ikke forsvinne med det første. Vårt design tar derfor vare på muligheten for å jobbe analogt såvel som digitalt. 

Morgendagens utfordringer med dagens teknologi

Under pulten er det nedfelt en skjerm (iPad) som kan vippes opp. Denne skjermen håndterer kun ett program/tema av gangen, som aktiveres gjennom RFID teknologi implementert i små bøker for å skape en interaksjon i utstillingen. Dette bidrar også til å illustrere broen mellom det gamle og det nye; bøker vil nok aldri forsvinne som tradisjonelt medium, men kan brukes på nye måter og samhandle med moderne teknologi. 

 

"Dette var kjempekult!"
-Ung deltager i vår brukertest av prototypen
Emneord: Oslo Skolemuseum, Interaksjonsdesign, INF2260, Desk2 Av Martin Storm Jensen, Mats Klevar Holm, Tony Mathiessen, Sebastian Jara
Publisert 29. nov. 2013 17:01 - Sist endret 29. nov. 2013 19:12