Dette emnet er erstattet av IN2020 – Metoder i interaksjonsdesign .

Home Care Expected - Kampen Omsorg+

Av Tina Renate Vedal, Rebecca Louise Clements, Abdimaalik Abdirhmaan, Suzanne Sannes og Haris Ali

 

Utvikling av ny velferdsteknologi ved Kampen Omsorg+

Home Care Expected er et varslingssystem som gir eldre brukere av hjemmetjenesten beskjed i forkant av et besøk fra ansatte. Gjennom varslingssystemet ønsker vi å bidra til økt trygghet og forutsigbarhet relatert til hjemmebaserte omsorgstjenester.

INF2260 • Høst 2013 • Home Care Expected • Kampen Omsorg+

Home Care Expected

 

Problemområdet

Hensikten med prosjektet var å undersøke hva som var faktiske brukerbehov i forhold til støtte av aktiviteter i dagliglivet, spesielt kontakten mellom eldre brukere og hjemmetjenesten.

 

Konseptet vårt

Målet vårt er å forbedre kommunikasjonen mellom hjemmetjenesten og eldre beboere ved Kampen Omsorg+. Vi utviklet en funksjonell prototype med hensikt å gjøre bosituasjonen lettere for beboerne.

 

Ideen vår er et varslingssystem som skriver ut en "kvittering" for når hjemmetjenesten er på vei.

 

Kvitteringen vil inneholde

 • informasjon om hvem som kommer,

 • bilde av den som kommer,

 • agendaen for besøket og

 • estimert tidspunkt.

 

 

Hvordan virker varslingssystemet

I forkant av et besøk fra hjemmetjenesten får brukere av systemet et varsel basert på lyd og lys, i form av en paiprbasert ”kvittering”. Prototypen har varslingslyd og varslingslys implementert på toppen, for å fortelle brukeren at nå skriver maskinen ut en beskjed.

 

 

Hvorfor er systemet nyttig

 • Bedre kommunikasjon og samhandling

 • Økt trygghet

 • Bedre planlegging for de eldre

 • Forutsigbarhet

 • Økt selvstendighet og bedre livskvalitet til tross for senket funksjonsnivå

 • Bedre kvalitet og bedre arbeidsflyt i hjemmebaserte tjenester

 • Økt informasjon og ansvar til hjemmetjenesten

 

En liten videodemonstrasjon av prototypen:

http://www.youtube.com/watch?v=yLCwEfs0R1w&feature=youtu.be

 

Publisert 29. nov. 2013 17:01 - Sist endret 29. nov. 2013 17:29