Dette emnet er erstattet av IN2020 – Metoder i interaksjonsdesign .

Oslo skolemuseum - IRIS

Av Johnny Huynh, Madelene Østbye, Trine Lorentsen og Christopher Neumann Ruud

Vi ønsker å utvikle en ny måte å lære temaer innenfor kunst og håndverk for mellomtrinnet. Brukerne skal kunne få praktisk erfaring istedenfor teori, ved hjelp av ny teknologi og hjelpemidler. I den anledning ønsker vi å utvikle et tegneprogram som skal prosjekteres på et lerret. Tegneprogrammet skal kontrolleres ved hjelp av en leap motion kontroller og en digital fargepalett.

INF2260 • Høst 2013 • IRIS • Oslo skolemuseum

 

Prototypen

IRIS består av tre deler; en digital interaktiv fargepalett, leap motion og tegneprogram.

Dette er magisk! - Daniel(10)

Fargepaletten er en arduinobasert løsning, som kobler sammen flere knapper. Vårt program er basert på java-koding, der vi implementerer LeapMotions API, sammen med Java sine Swing komponenter. LeapMotion gjør at brukeren kan interagere med programmet ved bruk av hånden.

 

Forsknings spørsmål

- Kan prototypen brukes til å lære om tegning (kunst og håndverk) på en ny måte?

- Er prototypen intuitiv nok til å kunne brukes som bidrag ved Oslo Skolemuseum?

 

Evaluering - brukertester

Våre hovedmetoder var observasjon av prototypen i bruk og intervju av brukerne. Deltagerne syntes det var en gøy og fin opplevelse. Noen var veldig ivrig og ville gjerne prøve flere ganger. En deltager spurte om det var mulig å kjøpe dette programmet og utstyret.

 

 

Publisert 29. nov. 2013 17:01 - Sist endret 29. nov. 2013 18:57