Dette emnet er erstattet av IN2020 – Metoder i interaksjonsdesign .

Kraftkampen

Av Håkon L'orange, Simon Oliver Ommundsen, Caroline Vegge og Magnus Li

Kraftkampen er et mobilt lagspill for ungdomskoleelever. Målet er å hjelpe vanndråpen Walter til toppen av et pumpekraftverk, slik at han kan bli til fornybar energi.

INF2260 • Høst 2013 • Kraftkampen • Inspiria Science Center

Publisert 29. nov. 2013 17:01 - Sist endret 29. nov. 2013 19:10