Dette emnet er erstattet av IN2020 – Metoder i interaksjonsdesign .

Petroll

Nora Aasen, Sabina Zytniewska, Zaiem Mahmood og Ahmad Reza Andi

Vi har fått i oppdrag av Schlumberer å utvikle en brukerplattform, som vil tjene som et supplerende hjelpe verktøy i forhold til deres eksisterende software program. Dette hjelpe verktøyet skal i utgangspunktet redusere gapet mellom erfarne og mindre erfarne brukere av software programmet.

Vi ønsker å designe en brukerplattform som vil bidra til mer effektivt arbeid og mer bruk av programmets eksisterende funksjoner. Vi ønsker å utvikle en modul som vil bidra til en rask, enkel og brukervennlig håndtering av den aktuelle programvaren.

INF2260 • Høst 2013 • Emneord • Enda et emneord

Publisert 29. nov. 2013 18:48 - Sist endret 29. nov. 2013 18:52