Dette emnet er erstattet av IN2020 – Metoder i interaksjonsdesign .

PiRadio

Av Espen Johnsson, Magnus Ofstad og Sarujanthan Subaschandran

 

Gruppen har sett nærmere på innføring av DAB-radio i Norge, og de problemer eldre brukere har med denne teknologien. Målet for gruppen er å lage en DAB med et grensesnitt som er enklere for eldre. Gruppen jobber under forutsetningen av at eldre kan ha varierende grad av motoriske, sensoriske og kognitive svekkelser.

INF2260 • Høst 2013 • PiRadio • Kampen Omsorg+

Emneord: INF2260
Publisert 29. nov. 2013 17:01 - Sist endret 29. nov. 2013 19:13