Dette emnet er erstattet av IN2020 – Metoder i interaksjonsdesign .

U.S.I.R - Utility Stylus with Identity Recognition

Av Bjørn Anders Reutz, Jørgen Valen, Peter Havgar og Thomas Schwitalla.

MASTER - En vs flerbrukssituasjon på Microsoft PixelSense.

Vi har undersøkt redskaper som kan være i bruk under situasjoner som involverer bruk av PixelSense med innsatsleder fra Brannetat, Politi og Sykehus.

I løp av prosjektet har vi kommet frem til at bruk av det gamle redskapet: Pennen, kan være et godt redskap, både med tanke på unik identifikasjon av brukerene, og med tanke på interaksjon med et ellers ganske teknisk avansert system som PixelSense.

I nært samarbeid med SINTEF har vi lagt frem en rapport på hvordan dette utartet seg, samt resultatene vi fikk fra vår iterative prosess.

INF2260 • Høst 2013 • U.S.I.R • SINTEF

 

Publisert 29. nov. 2013 17:01 - Sist endret 29. nov. 2013 19:14