Dette emnet er erstattet av IN2020 – Metoder i interaksjonsdesign .

Presentations

Av: Kristoffer Gudmundsen, Mazahir Hashlimli, Malgorzata Kokoszka og Stian Masserud

Vi lager en mobil applikasjon som skal skape engasjement på nett rundt den humanitære organisasjonen Plan-Norge. Vårt prosjekt er et samarbeid med Sintef og prosjekt DelTa. Applikasjonen skal skape engasjement ved å utfordre venner og fremmede til å gjøre challanges for å reise oppmerksomheten rundt temaene Plan-Norge jobber med. Appen skal integreres inn mot sosiale medier for å utfordrere, samt å dele bilder og videoer fra utførte challanges.

INF2260 • Høst 2014 • DelTa • Sintef

Av: Erik Larsen, Øystein Dale Svendsen og Janna Åmodt

Vårt prosjekt har blitt utviklet i samarbeid med Oslo Barnemuseum.

CityCrafter består av en kombinasjon av teknologi og fysiske elementer som er sammenkoblet og tilrettelegger for en rik brukeropplevelse som: 

- Skal engasjere.

- Stimulere nysgjerrighet med farger, lys og form.

- Legge opp til at barn(+ voksne) forhåpentligvis lærer noe om miljø på en morsom måte.

- Gi barn en plattform der de kan uttrykke seg kreativt i forhold til miljø og energibruk innenfor gitte rammer. 

INF2260 • Høst 2014 • Interaksjonsdesign • Children 1

 

Av: Torjus Dahle, Morten Bessesen, Marte Pettersen-Hjelvik, Anniken Josephsen

I samarbeid med SINTEF har vi utviklet et læringsfremmende grensesnitt for et post-simuleringsprogram. Flygelederne dirigerer trafikken på flyplassene, og her kan valgene som blir tatt føre til forsinkelser.  

Decision support er et system som regner ut optimale ruter for flyene.Vi jobber med et grensesnitt som vi kaller Flashback som kan hjelpe flygeledere å lære av dette systemet på en slik måte at de utfører oppgaver bedre ved neste simulering eller i en arbeidssituasjon. 

INF2260 • Høst 2014 • Interaksjonsdesign • Air Traffic 1 • Flashback

Av Odd Gunnar Fatland, Eivind Furuberg, Lukas Wijgaart van Dijk og Åsmund Kristiansen Dæhlen.

I samarbeid med Sintef har vi utviklet et program som skal hjelpe flygeledere med å ta gode beslutninger. Vi visualiserer Sintefs hjelpeverkøy på en måte måte som gjør at flygeledere enkelt kan ta det i bruk, under opplæring og i arbeid.

INF2260 • Høst 2014 • Interaksjonsdesign • Air Traffic Control 2 

By: Suresh Sapkota, Fangrongling Fu, Fahd Bin Malek Newaz

How can a head-mounted device, such as Google Glass, be used to improve the efficiency of the Police, Ambulance and Fire services?

"This is the future of emergency communication."   -Bjørn Danielsen, Superintendent of Police, Oslo Police District  

G.Com is an application that allows the central command centre to send mission briefs, images and maps directly to field operatives through Google Glass. Additionally, field operatives can stream live video, enabling command center personnel to remotely view and guide activity in the field.

INF2260 • Høst 2014 • Google Glass • SINTEF

KlePå

Av Espen Thorsen og Magnus Lien

Målet med dette prosjektet var å utvikle et interaktivt system i samarbeid med Akershus Universitets-sykehus. KlePå er et spill som fokuserer på lek, læring og aktivisering. Det kan spilles i grupper, eller alene, og passer best for barn i alderen seks til tolv år.

Med KlePå ønsker vi å gjøre venterommet på barne- og ungdomsavdelingen til et mer trivelig og engasjerende sted. Spillet prøver å imøtekomme alle pasienters behov og begrensninger ved bruk av bevegelses-styrt teknologi.

Vi vil lage en app som skal brukes av pasienter med kognitive vansker, både på Sunnaas sykehus og når pasientene kommer hjem.

Av: Malin Aandahl, Oscar Carlström, Jarl Erik Cedergren og Stian Kongsvik.

I samarbeid med Accenture har vi utviklet mobilapplikasjonen MeetIn.

MeetIn gir deg som student en oversikt over hvor dine venner og kontakter befinner seg på campus, ved hjelp av lokasjonsbasert teknologi. Applikasjonen gir deg mulighet til å se et kart over alle rom, avtale møtested med dine kontakter, og selvsagt kan du skjule din egen plassering og endre din tilgjengelighetsstatus.

INF2260 • Høst 2014 • House of Things • Accenture

Motus - rehabilitation made fun

Av Mathias Stang, Andreas Truchs, Torkild Kjevik og Vegard Søyseth

Vi har utviklet en plattform som gir eldre mulighet til å bli fulgt opp tettere av helsepersonell innen rehabilitering og trening. Løsningen vektlegger motivasjon gjennom at pasienten kan utføre øvelser hjemme, under trygge rammer. 

INF2260 • Høst 2014 • Kampen Omsorg+ • Motus  

Nutrition-Aware Meals

By Robin Pettersen, Bente Halvorsen, Ina Vangen, and Alisa Odincova.

Nutrition-Aware Meals (NAM) is part of a cooperation project between IFI at UiO, and Sunnaas hospital. NAM is a web application that was developed to give patients at Sunnaas a participatory role in regards to their own diets by using gamification principles to provide nutritional feedback on dietary choices. It was developed especially to fit the needs of the patients suffering from cognitive impairment (aphasia). Therefore, nutritional feedback was designed to range from a very simple "you've eaten well", to direct multidimensional data visualisation that can be used by staff to accurately monitor the patients' nutritional intake.

By Andreas Holskil, Andreas Kristiansen, Kaja Stene and Dawood Ahmad

Our group have worked with Schlumberger on the E&P software Petrel. We worked on developing a tool for customizing Petrels interface for the individual user, based on their personal workflows.

To achieve this we focused on personal profiles that could be adapted to the workflows of each individual, and accessed from different machines. The tools for customization are already possible, but not made available to users.

 

Av: Ivar Tryti, Mohamed Adrik, Vegard Angell og Bjørn D. Nielsen

I dette prosjektet har vi utviklet en interaktiv rebusapplikasjon. I denne applikasjonen har vi benyttet oss av iBeacons, for å representere spørsmål i en quiz. Målet er da at brukerene går rundt alene, eller i grupper, og først finner spørsmål (med grafiske hjelpemidler i appen), så svarer på dem.

Det har vært vår intensjon å vinkle denne appen så den kan gjenbrukes i flere sammenhenger, som for eksempel seminarer, fagkvelder, sosiale sammenkomster eller lignende.

Midtveis i semesteret fikk vi gjennomført en vellykket test på dagen@ifi i samarbeid med Accenture, der RebusZone ble brukt for promotering.

Vil du vite mer, ta en titt på websiden vår.

__

INF2260 • Høst 2014 • House of Things • Accenture

Av: Axel Boix, Stian Sørhagen, Mathias Källström & Sondre Berdal

SmartWalker er et innendørs navigasjonssystem for eldre. Formålet med denne oppgaven er å utforske om vi kan gjøre det enklere for eldre med kognitiv svikt å navigere innendørs i store og komplekse bygninger ved hjelp av ny teknologi. Vi har samarbeidet med Kampen Omsorg+, som er et omsorgstilbud for eldre med behov for egnet bolig.

INF2260 ♦ Høst 2014 ♦ Interaksjonsdesign ♦ Kampen 1 ♦ SmartWalker

https://github.com/nielsloew/BeatBoxes

Vi er fire studenter som alle går informatikkstudier på UiO. Kun to på gruppen kjente hverandre fra før av, men vi ble kjent og klarte å jobbe sammen på en god måte. Vi tenkte at det ville vært interessant å jobbe med biblioteket, og syntes deres oppgaver om ny teknologi var spennende. Oppgaven vi valgte var “UX-Lab in the Academic Library. Be a maker, be creative, and help the start-up of the UX-lab in the library.“ Biblioteket setter jevnlig opp utstillinger og andre arrangementer, og vi valgte å fokusere på å gjøre disse arrangementene mer interaktive og spennende med appen vår, The Beaconing.

UTAIN er en interaktiv fontene som lyser opp venterommet.

Lek med vann med enkle håndbevegelser, helt uten berøring!