Dette emnet er erstattet av IN2020 – Metoder i interaksjonsdesign .

Beat Boxes

Beat Boxes er en håndgripelig (eng. tangible) musikkspiller for barn.

 

Den fungerer slik at fire bokser plasseres på en plate. Avhengig av hvilken av sidene på boksene som vender ned, begynner et musikk-klipp å spilles av i løkke.

 

Beat Boxes er en innovativ musikk-sampler som lar barn på en engasjerende måte få lov til å skape musikk gjennom å utforske forskjellige kombinasjoner av boksene.

Hvis alle boksene brukes samtidig er det 1 296 kombinasjoner å oppdage!