Dette emnet er erstattet av IN2020 – Metoder i interaksjonsdesign .

CityCrafter

Av: Erik Larsen, Øystein Dale Svendsen og Janna Åmodt

Vårt prosjekt har blitt utviklet i samarbeid med Oslo Barnemuseum.

CityCrafter består av en kombinasjon av teknologi og fysiske elementer som er sammenkoblet og tilrettelegger for en rik brukeropplevelse som: 

- Skal engasjere.

- Stimulere nysgjerrighet med farger, lys og form.

- Legge opp til at barn(+ voksne) forhåpentligvis lærer noe om miljø på en morsom måte.

- Gi barn en plattform der de kan uttrykke seg kreativt i forhold til miljø og energibruk innenfor gitte rammer. 

INF2260 • Høst 2014 • Interaksjonsdesign • Children 1

 

CityCrafter logo.


Team CityCrafter.


Prototypen i ulike lys-settinger.


 

Publisert 25. nov. 2014 20:08 - Sist endret 26. nov. 2014 09:06