Dette emnet er erstattet av IN2020 – Metoder i interaksjonsdesign .

Flashback - Post-Simulation Tool

Av: Torjus Dahle, Morten Bessesen, Marte Pettersen-Hjelvik, Anniken Josephsen

I samarbeid med SINTEF skal vi utvikle et læringsfremmende grensesnitt for et post-simuleringsprogram. Flygelederne dirigerer trafikken på flyplassene, og her kan valgene som blir tatt føre til forsinkelser.  

Decision support er et system som regner ut optimale ruter for flyene.Vi jobber med et grensesnitt som vi kaller Flashback som kan hjelpe flygeledere å lære av dette systemet på en slik måte at de utfører oppgaver bedre ved neste simulering eller i en arbeidssituasjon. 

INF2260 • Høst 2014 • Air Traffic • SINTEF