Dette emnet er erstattet av IN2020 – Metoder i interaksjonsdesign .

Goodgate - Realtime air traffic management tool

Av Odd Gunnar Fatland, Eivind Furuberg, Lukas Wijgaart van Dijk og Åsmund Kristiansen Dæhlen.

I samarbeid med Sintef har vi utviklet et program som skal hjelpe flygeledere med å ta gode beslutninger. Vi visualiserer Sintefs hjelpeverkøy på en måte måte som gjør at flygeledere enkelt kan ta det i bruk, under opplæring og i arbeid.

INF2260 • Høst 2014 • Interaksjonsdesign • Air Traffic Control 2 

Logo

 

HVEM ER VI?

Vi er fire bachelorstudenter på tredje semster i Informatikk: Design Bruk og Interaksjon, Ingen av oss har erfaring med utvikling av backend-software, så dette prosjektet var en veldig ny og lærerik opplevelse hvor vi har fått muligheten til å designe og utvikle på et ikke-tangible grensesnitt.
 
 

“Å skape et intuitivt grensesnitt for Decision Support Tool som fjerner/reduserer behovet for en instruktør i læringsprosessen til flygelederstudentene.”

 

HVA ER DECISION SUPPORT TOOL?

Dette verktøyet er utviklet av Sintef i samarbeid med Oslo Lufthavn og Hamburg Airport. DST er et program som skal hjelpe flygeledere i deres arbeid for å bedre arbeidsvilkår.

 

VI HAR LAGET

... et program i spillmotoren Unityog bare Lukas hadde litt tidligere erfaring fra platformen!

 

Vi har basert mye av designet på blandt annet Stian Støer Ødegårds master avhandling:

  •  Exploring Visualization - Solutions for Air Traffic, Control Workflow, Productiry Improvement.

Og ikke minst Sintefs egen rapport:

  • Zero Failure Management at maximum Productivity in Safety Critical Control Rooms.

Samt våre egne undersøkelser:

  • ... hvor vi blandt annet brukte utforskende testmetoder for å finne alternative måter å presentere tidspunkter slik at - tid - raskere kunne oppfattes.

 

Publisert 17. nov. 2014 16:08 - Sist endret 25. nov. 2014 21:46