Dette emnet er erstattet av IN2020 – Metoder i interaksjonsdesign .

MARTIN - Matregistrering på Sunnaas

Av Ingvild Eide, Ying Li, Linett Simonsen og Jon-Robert Skårberg

Vi vil lage en app som skal brukes av pasienter med kognitive vansker, både på Sunnaas sykehus og når pasientene kommer hjem. Personer med kognitive vansker har ofte problemer med korttidshukommelsen, og en del har også problemer med manglende metthetsfølelse samt andre sykdommer som diabetes ol. Dette fører til at en del pasienter går opp i vekt mellom opphold og kontroll på Sunnaas.

Pasienter med afasi, det vil si språk- og kommunikasjonsvansker grunnet en hjerneskade, har vansker med å kommunisere med ord, både muntlig og skriftlig. Det er derfor viktig å unngå støyende og forstyrrende elementer, samt å fatte seg i korthet. Man må også bruke hjelpemidler som bilder og symboler, da dette er lettere å forholde seg til for disse pasientene.

 

Sist endret 26. nov. 2014 07:36 av jonrobes@uio.no
Sist endret 26. nov. 2014 05:57 av linetts@uio.no

Vi vil lage en app som skal brukes av pasienter med kognitive vansker, både på Sunnaas sykehus og når pasientene kommer hjem.

Sist endret 26. nov. 2014 06:01 av linetts@uio.no
Sist endret 26. nov. 2014 08:19 av jonrobes@uio.no
Sist endret 26. nov. 2014 05:57 av linetts@uio.no
Sist endret 8. okt. 2014 10:21 av jonrobes@uio.no
Sist endret 8. okt. 2014 10:23 av jonrobes@uio.no