Dette emnet er erstattet av IN2020 – Metoder i interaksjonsdesign .

RebusZone - House of Things

Av: Ivar Tryti, Mohamed Adrik, Vegard Angell og Bjørn D. Nielsen

I dette prosjektet har vi utviklet en interaktiv rebusapplikasjon. I denne applikasjonen har vi benyttet oss av iBeacons, for å representere spørsmål i en quiz. Målet er da at brukerene går rundt alene, eller i grupper, og først finner spørsmål (med grafiske hjelpemidler i appen), så svarer på dem.

Det har vært vår intensjon å vinkle denne appen så den kan gjenbrukes i flere sammenhenger, som for eksempel seminarer, fagkvelder, sosiale sammenkomster eller lignende.

Midtveis i semesteret fikk vi gjennomført en vellykket test på dagen@ifi i samarbeid med Accenture, der RebusZone ble brukt for promotering.

Vil du vite mer, ta en titt på websiden vår.

__

INF2260 • Høst 2014 • House of Things • Accenture

RebusZone

RebusZone-teamet

Publisert 25. nov. 2014 18:26 - Sist endret 25. nov. 2014 23:55