Dette emnet er erstattet av IN2020 – Metoder i interaksjonsdesign .

VEOS (google)

Image and video hosting by TinyPic

Av Christine Ye, Hans Rødtang, Mette Sundal & Thomas Persson

Utfordringen vår var å integrere tidligere arbeid SINTEF har gjort, med Google Glass og se hvilke nye muligheter teknologien gir. Vi har laget en applikasjon hvor vi kan vise forskjellige elementer og deres distanse med ulike ikoner på Google Glass. Dette skal gi operasjonsleder bedre oversikt i større nødssituasjoner samtidig som de får ha hendene fri.

Sist endret 26. nov. 2014 08:19 av thomakp@uio.no