Dette emnet er erstattet av IN2020 – Metoder i interaksjonsdesign .

ChallengeApp

Av: Kristoffer Gudmundsen, Mazahir Hashlimli, Malgorzata Kokoszka og Stian Masserud

Vi lager en mobil applikasjon som skal skape engasjement på nett rundt den humanitære organisasjonen Plan-Norge. Vårt prosjekt er et samarbeid med Sintef og prosjekt DelTa. Applikasjonen skal skape engasjement ved å utfordre venner og fremmede til å gjøre challanges for å reise oppmerksomheten rundt temaene Plan-Norge jobber med. Appen skal integreres inn mot sosiale medier for å utfordrere, samt å dele bilder og videoer fra utførte challanges.

INF2260 • Høst 2014 • DelTa • Sintef

Publisert 26. nov. 2014 06:30 - Sist endret 26. nov. 2014 09:27