Dette emnet er erstattet av IN2020 – Metoder i interaksjonsdesign .

SmartWalker - Indoor Navigation for Eldery

Av: Axel Boix, Stian Sørhagen, Mathias Källström & Sondre Berdal

SmartWalker er et innendørs navigasjonssystem for eldre. Formålet med denne oppgaven er å utforske om vi kan gjøre det enklere for eldre med kognitiv svikt å navigere innendørs i store og komplekse bygninger ved hjelp av ny teknologi. Vi har samarbeidet med Kampen Omsorg+, som er et omsorgstilbud for eldre med behov for egnet bolig.

INF2260 ♦ Høst 2014 ♦ Interaksjonsdesign ♦ Kampen 1 ♦ SmartWalker