Dette emnet er erstattet av IN2020 – Metoder i interaksjonsdesign .

Motus - Kampen Omsorg+

Av Mathias Stang, Andreas Truchs, Torkild Kjevik og Vegard Søyseth

Vi har utviklet en plattform som gir eldre mulighet til å bli fulgt opp tettere av helsepersonell innen rehabilitering og trening. Løsningen vektlegger motivasjon gjennom at pasienten kan utføre øvelser hjemme, under trygge rammer. 

INF2260 • Høst 2014 • Kampen Omsorg+ • Motus  

Motus - rehabilitation made fun
Publisert 25. nov. 2014 12:38 - Sist endret 26. nov. 2014 02:22