Dette emnet er erstattet av IN2020 – Metoder i interaksjonsdesign .