Dette emnet er erstattet av IN2020 – Metoder i interaksjonsdesign .

Presentations

Group members: Christel Røshol, Elisabeth Pettersen, Elin Orseen and Kristine Stoeng.

The project is conducted in cooperation with SINTEF and DelTa prosjektet.

Contact: Petter Brandtzæeg, pbb@sintef.no

The group prepares and presents on Interviews and focus groups, Ch 8, Sec 8.1-8.5

How might we create a better user experience for first-time users of Ruter, the public transport system in Oslo.

Logo

Group members: Ingrid Smørgrav Viddal, Lone Lægreid, Magnus Søyland, Ingeborg Eilertsen

This project is conducted in cooperation with Oslo Childrens Museum and Miljøagentene.

- - - - - - - - - - - -

We are actively posting about our process from our tumblr-account:

http://inf2260-liim.tumblr.com

 

Group members: Håvard Øya, Vegard L. Svendsen og Max Tomren

The project is conducted in cooperation with the Creative Europe Project The People's Smart Sculpture.

Contact: Sumit (sumitp@ifi.uio.no), or Alma (almira@ifi.uio.no)

The group prepares and presents on Ethnography, Ch 9, Sec 9.4

Tumblr: https://www.tumblr.com/blog/gamesforcivicengagement

Group members: Ewa Kabza, Tom Abelsen and Bente Bratvold.

The project is conducted in cooperation with EU Creative Europe Peoples Smart Sculpture and Djenana Voljevica-Cicic (artist).

Contact: Alma Culén (almira@ifi.uio.no)

 

 

Gruppemedlemmer: Aria Shahidi-Nejad, Tonje Henriksen and Aryan Esfandiari

Vi samarbeider med SINTEF, og jobber med å utvikle roboten LUDVIG, som skal hjelpe eldre med oppgaver som de har problemer med å utføre alene. Målet med dette prosjektet er å finne ut hvordan LUDVIG kan hjelpe de eldre, slik at de kan bli boende lenger hjemme.

Følg prosessen vår i dette prosjektet på instagram.  

Contact: Amela Karahasanovic, Amela.Karahasanovic@sintef.no

The group prepares and presents on Usability testing, Ch 10, Sec 10.4

Group members: Victoria Varzhel, Maja Natalia Suchcicka, Christian Kolstad, Hans Fredrik Vestneshagen

The project is conducted in cooperation with Rune Rosseland.

Contact: Rune Rosseland, runebro@ifi.uio.no

The group prepares and presents on Analysis of Qualitative Data, Ch 11, Sec 11.1-11.2

logo

Gruppemedlemmer: Silje Merethe Dahl, Inger Sanne Dalseg, Preben Ødegård Aas og Marius Christensen.

Vi samarbeider med Designit for å forbedre Oslo Bysykkels eksisterende tjeneste. Her ønsker vi å skape en god og helhetlig opplevelse ved å sette brukeren i sentrum og utvikle løsninger av høy kvalitet – i samsvar med bedriftens fremtidige strategi.

Få innblikk på bloggen vår.

INF2260 • Høst 2015 • Designit • Oslo Bysykkel

Resilient

How can we best inform teenagers about how a bi-directional energy grid works and how it can be beneficial for the future society?

Group members: Ole Marius Volle Haanæs, Sebastian Røed Mangseth, Marius Williamsen

The project is conducted in cooperation with Sunnaas Hospital.

Contact: Hani Murad (hanim@ifi.uio.no)

The group prepares and presents on Analysis of Qualitative Data, Ch 11, Sec 11.6

Group members: Ole Emil Øygarden, Sigurd Reistad Klæva, Frikk Fossan og Maria Hilde.

The project is conducted in cooperation with Conserve and Consume.

Contact: Swati Srivastava, swatisr@ifi.uio.no

 

The group prepares and presents on Surveys, Ch 5, Sec 5.1-5.4

Group members: Heidi Bråthen, Oskar Galewicz, Sondre Sæther, Petter Holt Juliussen

The project is conducted in cooperation with Kampen Omsorg+ .

Contact: Joshi, joshi@ifi.uio.no

The group prepares and presents on Surveys, Ch 5, Sec 5.5-5.7

 

Group members: Paul Gude Deberitz og Abdinor Mahamed

The project is conducted in cooperation with Kampen Omsorg+

Følg oss på tumblr!.

Contact: Joshi, joshi@ifi.uio.no

The group prepares and presents on Surveys, Ch 5, Sec 5.8-5.12

Team Aftenposten logo

Group members: Daniel Lange, Thea Snilsberg-Søfting, Markus Knøsen and Kathrine Tangård.

Vi samarbeider med Oslo Barnemuseum og ungdomspalten Si ;D i Aftenposten. Si ;D fokuserer på ungdom i alderen 13 - 21 som kan sende inn debattinnlegg om diverse temaer som blir publisert i avisen og / eller på nett. Vårt mål er å engasjere flest mulig ungdom ved å senge terskelen for å dele sin mening. Vi har laget en interkativ kampanje som heter #MinMening som skal gjøre det gøy og enkelt å bli engjasert!

Følg vår utvikling på vår Tumblr.

Contact

Katie Coughlin katie@oslobarnemuseum.org

Sumit Pandey, sumitp@ifi.uio.no

The group prepares and presents on Analysis of Qualitative Data, Ch 11, Sec 11.5

Gruppemedlemmer: August Gaukstad, Håvar Fagerheim and Magnus Nordin

Vi samarbeider med HumSam-biblioteket, og jobber med å utvikle en løsning som skal gjøre bruken av biblioteket bedre for alle dets brukere. Sammen med biblioteket ønsker vi å utvikle en god løsning som gjør at brukerne enklere kan bruke biblioteket.

Deler av prosjektprosessen kan dere finne på vår Tumblr.

Av Hanne Borgersen, Madeleine S. Bekkevold og Mai Thao Nguyen 

Vi samarbeider med EU prosjektet People's Smart Sculpture for å designe en opplevelse knyttet til unges kjøpevaner. Vårt mål er å skape refleksjon og diskusjon rundt dette temaet, knyttet til identitet og sosial akseptanse. 

 

INF2260 • Høst 2015 • Interaksjonsdesign

Kontaktperson: Sumit Pandey, sumitp@ifi.uio.no

Group members: Mads Haga, Tara Torjussen, Martin Lassen and Elena Sofie Eriksen

The project is conducted in cooperation with Velferdsfabrikken.

Contact: Guri Verne, guribv@ifi.uio.no

The group prepares and presents on Case studies, Ch 7, Sec 7.5-7.11