Dette emnet er erstattet av IN2020 – Metoder i interaksjonsdesign .
English version of this page

Designit/Ruter

How might we create a better user experience for first-time users of Ruter, the public transport system in Oslo.

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Designit.

Kontakt: Yenny Otero 

Les mer på vår blog: Oslo kollektivtransport

 

Om oss

Vi er en gruppe studenter i faget Interaksjonsdesign på UiO, som skal i samarbeid med Designit undersøke kollektivtilbudet for førstegangsbrukere i Oslo.

Gruppemedlemmer: Einar A. Gasmann, Kristoffer V. Nygård, Astrid E. Bang

Les mer

 

INF 2260/4060 * Høst 2015  * Customer Journey 

Publisert 26. aug. 2015 14:45 - Sist endret 24. nov. 2015 19:32