Dette emnet er erstattet av IN2020 – Metoder i interaksjonsdesign .

Ludvig

Gruppemedlemmer: Aria Shahidi-Nejad, Tonje Henriksen and Aryan Esfandiari

Vi samarbeider med SINTEF, og jobber med å utvikle roboten LUDVIG, som skal hjelpe eldre med oppgaver som de har problemer med å utføre alene. Målet med dette prosjektet er å finne ut hvordan LUDVIG kan hjelpe de eldre, slik at de kan bli boende lenger hjemme.

Følg prosessen vår i dette prosjektet på instagram.  

Contact: Amela Karahasanovic, Amela.Karahasanovic@sintef.no

The group prepares and presents on Usability testing, Ch 10, Sec 10.4

Publisert 20. aug. 2015 14:15 - Sist endret 24. nov. 2015 23:42