Dette emnet er erstattet av IN2020 – Metoder i interaksjonsdesign .

The Library

Gruppemedlemmer: August Gaukstad, Håvar Fagerheim and Magnus Nordin

Vi samarbeider med HumSam-biblioteket, og jobber med å utvikle en løsning som skal gjøre bruken av biblioteket bedre for alle dets brukere. Sammen med biblioteket ønsker vi å utvikle en god løsning som gjør at brukerne enklere kan bruke biblioteket.

Deler av prosjektprosessen kan dere finne på vår Tumblr.

Kontaktpersoner:

Andrea Gasparini, andrega@ifi.uio.no
Glenn Karlsen Bjerkenes, g.k.bjerkenes@ub.uio.no

Publisert 20. aug. 2015 13:35 - Sist endret 24. nov. 2015 19:24