Dette emnet er erstattet av IN2020 – Metoder i interaksjonsdesign .

Un-branded

Av Hanne Borgersen, Madeleine S. Bekkevold og Mai Thao Nguyen 

Vi samarbeider med EU prosjektet People's Smart Sculpture for å designe en opplevelse knyttet til unges kjøpevaner. Vårt mål er å skape refleksjon og diskusjon rundt dette temaet, knyttet til identitet og sosial akseptanse. 

 

INF2260 • Høst 2015 • Interaksjonsdesign

Kontaktperson: Sumit Pandey, sumitp@ifi.uio.no

Publisert 20. aug. 2015 14:04 - Sist endret 24. nov. 2015 15:37