Kunstig intelligens i biblioteket (AI for Library)

Universitetsbiblioteket i Oslo (UB) har fått støtte fra Nasjonalbiblioteket til å undersøke hvordan kunstig intelligens (AI) kan brukes i bibliotekkontekst.

Fra venstre: Caroline, Ida, Helle og Live 

Hensikten med prosjektet er å utforske hvordan implementering av AI kan påvirke de allerede eksisterende tjenestene ved bibliotekene, og eventuelt komme frem til nye bruksområder og muligheter for AI i biblioteket. 

I dette prosjektet ønsker vi å kartlegge brukernes (bibliotekarene og besøkende ved Universitetsbiblioteket) opplevelse i møte med ulike former for kunstig intelligens, og eventuelle utfordringer knyttet til tema. Undersøkelsene vil finne sted både på biblioteket ved Instituttet for Informatikk og ved HumSam-biblioteket i Georg Sverdrups hus på Blindern. 

 

Prosjektprosessen kan følges på bloggen vår.

Publisert 17. sep. 2017 11:23 - Sist endret 21. nov. 2017 19:05