Pensum/læringskrav

Pensum

Randal E Bryant og David R O'Hallaron: Computer Systems: A Programmer's Perspective, 2011 (second edition). Prentice Hall. ISBN: 0-13-610804-0. Bokens hjemmeside.

Kapittel 1-7 er pensum.

Foreleserne har også laget et kompendium som vil bli delt ut.

Foruten læreboken og kompendiet er alt forelest stoff og alle ukeoppgaver pensum.

Fordypningslitteratur (ikke pensum)

D. A. Patterson, J. L. Hennessy: Computer Organization and Design, The Hardware/Software Interface, 1994. Morgan Kaufmann Publishers Inc. ISBN: 1-55860-281-X.

J. L. Hennessy and D. A. Patterson: Computer Architecture, A Quantitative Approach, 1990. Morgan Kaufmann Publishers Inc. ISBN: 1-55860-069-8.

Publisert 3. okt. 2012 15:00 - Sist endret 19. mars 2013 21:09