Semesterside for INF2440 - Vår 2016

På eksamen kan du ta med deg alt skriftlig (som utskrifter, bøker, notater)  og intet elektronisk (mobiltelefon, kalkulator, pc/mac,...). Vi anbefaler at du har med utskrift av forelesningene og de obligene du har løst og kanskje også utskrift av 'løsningsforslagene' på en eller flere de eksamensoppgavene som ligger ute på hjemmesida til kurset. 

5. juni 2016 06:47

Et nytt oppgavesett til prøveeksamen 2016 leveres ut kl. 09.15 1.juni  og finners her på nettet, og gjennomgåes i Store Aud kl. 14.15 samme dag og løsningsforslag er her.

I tillegg er det i dag lagt ut to 'fasiter' (egentlig løsningsforslag rettet til sensorene) til de eksamenen i 2014 og 2015 som er lagt ut.

30. mai 2016 11:45

Neste undervisningstime for gruppe 1 være 12. mai kl. 14.15 i Modula. Grunnet Kristi himmelfartsdag faller neste ukes time bort.

28. apr. 2016 13:40