Dette emnet er erstattet av IN2040 – Funksjonell programmering.

Beskjeder

Publisert 12. mars 2008 09:35

Oblig 3: Det er gjort noen ørsmå endringer i oppgavteksten, og en presisering av en kommentar i kodefilen "..\skall\Typeskalll-med-debuggingskode\debug.scm".

Publisert 11. mars 2008 13:29

Oblig 3 er nå lagt ut. Den vil bli presentert i øvingstimen onsdag 12. mars.

Publisert 15. feb. 2008 08:41

Det er gjort noen mindre endringer i oppgavesettet for uke 5.

Publisert 11. feb. 2008 15:42

Innleveringsfristen for oblig 2 er rettet til fredag 29. februar kl.14:00.

Publisert 11. feb. 2008 08:13

Dagens forelesning, mandag 11.2., vil bl.a. bli brukt til å gjennomgå oblig 1 og til å presentere oblig 2.

Publisert 7. feb. 2008 14:59

Oblig 2 er lagt ut - sammen med skall for tre av fire deloppgaver.

Publisert 28. jan. 2008 10:34

TESTDATA for OBLIG 1: Det er lagt ut nye testdata for oblig 1 i en egen textfil. Det er viktig at alle testene utføres (men kjøreingene skal ikke leveres).

Publisert 23. jan. 2008 15:39

DrScheme for Linux ligger på serveren rh5login.ifi.uio.no.

Publisert 23. jan. 2008 09:54

PRESISERING AV OBLIG 1. Jeg har lagt ut en presisering av oblig 1. Poenget er å begrense den koden jeg får fra dere til det essensielle: Rekursive og iterative prosesser.

Publisert 14. jan. 2008 16:39

Det viser seg at læreboka ligger på nettet. Se under Ressurser.

Publisert 14. jan. 2008 11:05

Dagens forelesning, mandag 14.1, er flyttet til Auditorium 1 i Whilhelm Bjerknes' hus, og gruppeundervisningen onsdag 16. er flyttet til Store auditorium i Informatikkbygget (grunnet uventet høyt påmeldingstall).