Dette emnet er erstattet av IN2040 – Funksjonell programmering.

Oblig 3: Det er gjort …

Oblig 3: Det er gjort noen ørsmå endringer i oppgavteksten, og en presisering av en kommentar i kodefilen "..\skall\Typeskalll-med-debuggingskode\debug.scm".

Publisert 12. mars 2008 09:35 - Sist endret 12. mars 2008 09:38