Dette emnet er erstattet av IN2040 – Funksjonell programmering.

Under overskriften Ressurser er det …

Under overskriften Ressurser er det lagt inn en ny lenke, FP-bruk, til et utdrag av et foredrag om bl.a. funksjonell versus objektorientert programmering.

Publisert 20. apr. 2012 15:49 - Sist endret 9. mai 2012 16:15