Dette emnet er erstattet av IN2040 – Funksjonell programmering.

Semesterside for INF2810 - Vår 2013

Forelesningsnotatene fra forrige fredag er nå oppdatert med svarforslag til alle oppgavene i prøveeksamen! (For skjermhandout.)

30. mai 2013 22:12

Gruppelærerne har nå rettet alle innleveringene for den sisten oppgaven, og resultatene er tilgjengelige i devilry. Videre har vi lagret lista over hvem som kvalifiserte seg til eksamen dette semesteret, slik at eksamensregistrering bør synes i StudentWeb om ikke altfor lenge. Det var tilsammen 119 som går opp til eksamen, av 143 som hadde levert til første oppgavesettet (dvs. litt over 83%)—det synes vi rett og slett ikke er så ille.

I tilfelle noen egentlig er kvalifisert men ikke får eksamensrettigheter i StudentWeb i løpet av de neste dagene, venligst ta kontakt med kurslærerne eller studieadministrasjonen.

27. mai 2013 16:37

De utvalgte øvingsoppgavene vi har anbefalt fra SICP finnes samlet i én fil her: http://folk.uio.no/larstvei/exercises.txt (takk til Lars Tveito!)

25. mai 2013 23:55

Foilene fra den siste forelesningen ligger nå ut, samt fasit (dvs. mulige svar) til de oppgavene som vi rakk å diskutere under forelesningen. I gruppetimene til uka blir det anledning til å jobbe videre med prøveeksamen og drøfte mulige svar; derfor vil vi først legge ut fulstendig fasit ved utgangen av uka, dvs. fredag den 31. mai.

25. mai 2013 21:07

Vi har nå lagt ut en prøveeksamen på timeplan; vi ber dere om å jobbe gjennom den før forelesningen, nesten som om det var en realistisk eksamenssituasjon.  I forelesningen vil vi la dere presentere og diskutere egne svar.

Videre blir det en uke til med gruppetimer, dvs. neste uka er det anledning til å bruke gruppelærerne og medstudentene for å se mer på prøveeksamen og oppgavene fra SICP.

24. mai 2013 07:51