Dette emnet er erstattet av IN2040 – Funksjonell programmering.

Anbefalte SICP-oppgaver samlet på ett sted

De utvalgte øvingsoppgavene vi har anbefalt fra SICP finnes samlet i én fil her: http://folk.uio.no/larstvei/exercises.txt (takk til Lars Tveito!)

Publisert 25. mai 2013 23:55 - Sist endret 25. mai 2013 23:56